Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi buddhiabeyratne với giá £33 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I would like to add a quotation tool to my wordpress website. pricing is calculated on a pence per mile basis dependent on vehicle size selected. i will need access to be able to change the prices as and when needed. I would very much like to copy [url removed, login to view] As this quote tool would fit nicely and does exactly what we require.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online