Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Need to have a functional C# dll or means to use just like "Pdf Meta morphosis" no spaces, without any limitations on words etc. Extremely easy project for someone with the key to knowledge. IF YOU DO NOT INCLUDE THE REQUIRED TEXT IN YOUR BID/RESPONSE YOU WILL BE IGNORED,INCLUDE THE FOLLOWING WORD: CEREAL

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online