Write some Software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €2 - €6 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

Help me fix an issue in my AngularJS code (regarding ng-imgsrc and $scope.$apply)

Most of the code is written. I just need some help with ng-src that is not taking into account the new value of my "{{image}}"

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online