Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mrstennett với giá €4 EUR / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€2 - €6 EUR / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Help me fix an issue in my AngularJS code (regarding ng-imgsrc and $scope.$apply)

Most of the code is written. I just need some help with ng-src that is not taking into account the new value of my "{{image}}"

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online