Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $775 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I am seeking to develop a proprietary software for Medical Billing and Coding with Accounting functionality for back office functions.

This would be like the Quickbooks of medical billing with Diagnosis and Procedural codes fully integrated, as well as the platform to verify insurance coverage and online submission of claims.

Please contact me to discuss further. My budget is low but we could work out a reciprocal arrangement as I also intend to sell and licence this program when developed.

I have no tech experience but my background is in Accounting and Medical Billing.

Regards,

Kris

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online