Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $182 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need a POC with using Java 1.8, Nifi, Flink, Postgress and Kafka

A Request with some 2-3 attributes comes in to Kafka, Apache Nifi, Flink.

- Sends 2 dummy vendor calls (will provide request and response)

- Save request in DB

- Save response in DB

Please let me know if you can help improve this design or any recommendations.

Timeframe: 3-4 days.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online