Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $428 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Create software to schedule & post template tweet

You should have an experience programming for Twitter application

NO services Description

1 Login to twitter Login to one or more accounts

2 Create template Tweets Create one or more tweets (Text + links + attached image like standard tweet standard).

3 Deleting a template Tweet Delete template tweet from tweet bank.

4 Schedule & posting a temple Tweet Schedule & posting a Tweet in different time of a day and weekdays.

5 Auto-Follow X send message Any twitter user follows my account the send template welcome message.

6 Create database twitter users 1- Get users from assigning a hashtags on

Twitter.

2- From Auto-Follow

7 Send message to users Send message to users from database twitter users

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online