Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €590 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

So I have a course that I want to post on my own website. I want to implement a system so that the quizzes are different depending on their result at the previous quizzes.

So if after the first quiz someone got the first question right and the second question wrong, on the second quiz the first question (the one on the same topic) will be harder, but the second one will have the same difficulty. There are in total about 30 quizzes with 30 questions each.

I did not set a price ... I am waiting for offers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online