Write some Software

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 51

Mô Tả Dự Án

I have a large PDF document (about 50 pages) created originally in Word.

I need a PHP programme to incorporate some dynamic information (e.g. a customer name and order ID) into the first page of this document.

I am assuming the work will need familiarity with PHP libraries for manipulating PDF data, e.g. FPDF.

See attached documents for more information plus first three pages of the PDF

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online