Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi a6jack với giá £250 GBP trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
51
Mô tả dự án

I have a large PDF document (about 50 pages) created originally in Word.

I need a PHP programme to incorporate some dynamic information (e.g. a customer name and order ID) into the first page of this document.

I am assuming the work will need familiarity with PHP libraries for manipulating PDF data, e.g. FPDF.

See attached documents for more information plus first three pages of the PDF

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online