Write some Software

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $25 - $50 AUD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 69

Mô Tả Dự Án

WordPress customer profile (frontend) needs to include an interactive exercise program builder - i.e. Create Program, Add Exercise (opens in new window), Select Category (of custom post type, i.e. Arms, Legs, Torso), Select Exercise (from custom post type, i.e. Push Ups, Sit Ups, Squats, Weights, Cardio), Add Variables (Textfields, i.e. Sets, Reps, Time, Weight), Save Exercise. Add Exercise... until all wanted exercises are added. Save Program. Issue to client and save.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online