Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 AUD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 AUD / hour
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

WordPress customer profile (frontend) needs to include an interactive exercise program builder - i.e. Create Program, Add Exercise (opens in new window), Select Category (of custom post type, i.e. Arms, Legs, Torso), Select Exercise (from custom post type, i.e. Push Ups, Sit Ups, Squats, Weights, Cardio), Add Variables (Textfields, i.e. Sets, Reps, Time, Weight), Save Exercise. Add Exercise... until all wanted exercises are added. Save Program. Issue to client and save.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online