Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £171 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I have an E-Commerce website on bigcommerce. I want the customer to be able to add text to an existing product image. The text should then appear on the image of the product in live time for the customer to see. There should be an option to change the font of the text for the customer to select. The final image including the text should then be available for the customer to add to their cart and purchase.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online