Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $2510 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I need someone could help me with websocket, I need to send my notifications to database insert in codeigniter with ratchet php websocket

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online