Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $554 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We are looking for someone to build a web portal for us.

The web portal must be able to show us information gathered from guest wifi networks.

If this is something you HAVE already done before, please contact us.

We are not looking for someone that just builds websites. This will also be ongoing work

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online