Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho JoseCarrier với giá ¥1244 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Hi

I need your help to develop a webcrawler application to help me to

purchase products that I need with reasonable price as soon as it is

posted.

I would like to keep close attention to two C2C websites. Whenever a

user posts a product with a price within my target price range, I need

the application help me to place the order or at least send me a

reminder (on pc/mobile device)

Please note that the websites are in Chinese. I will need to search

approximately 10 products at the same time. I need to modify the

product keyword and price range.

Please contact me if you have any question.

Thanks

Quentin

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online