Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €52373 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min €50000 EUR
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

• Expertise in core and Advanced Java/JEE

• Good understanding of spring framework – MVC, Bootstrap

• Good understanding of Enterprise Integration Patterns and Spring Integration

• Experience in design and development of RESTful services and JSON/Xml structures

• Hands on with any of RDBMS like MS SQL, Oracle etc.

• Good Understanding & experience of AngularJS, NodeJS etc.

• Eclipse IDE and plugins for code quality

• Fluent in german&english

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online