Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã được trao cho vujable với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi

I have a spreadsheet of Business names with addresses (USA basically).What I need is someone to design a software,scraper or a app that will input the spread sheet using certain search techniques and get me the Businesses Owner name and Phone number along with links or the source from where the data was found

looking forward for your bids

thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online