Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₫56849110 VND.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₫35000000 - ₫70000000 VND
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

my project . wordpress plugin, groupware, sugerCRM, arduino,

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online