Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $626 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

ServerSuit is panel for managing linux servers. Need to

1. Implement API for hosting providers. It should be RESTfull API and integrated into the main project that was written on Symfony2.7

2. Enable custom branding

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online