Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $13 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Google Speech API converts audio to text. Speech API enables easy integration of Google speech recognition technologies into developer applications. It sends audio and receives a text transcription from the Cloud Speech API service. I need someone who can help me make converting audio to text happen. Only send me a message if you know what I am talking about. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online