Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc trong 5 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello

I have a website on local hosting

I need help with php code

I need to add some things

The site is a site like Google Drive

User Accounts

Any user can upload their files onto the account, upload them on their computer, delete them or send them to another person

Now the new idea to be implemented

The files should be encrypted on the site

I need to add encryption and decryption

Also, when the files are encrypted, the user can search the encrypted files

(Search over encrypted data)

I use the wamp

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online