Còn mở

Write some Software

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $28 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Convert Excel VBA macro to Libreoffice so that i can use it in libreoffice.

There is only 1 - 2 macros that i need ti to work in libreoffice.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online