Đã hoàn thành

Write some Software stage 1

Dự án này đã kết thúc thành công bởi jem74 với giá £13 GBP trong 30 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 GBP
Đã hoàn thành trong
30 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

- NodeJS

- Creating RESTful API endpoints

- MongoDB

- AWS

- HTTPS

- Git

- Ability to implement automated testing platforms and unit tests

- Management of hosting environment, including database administration and scaling an application to support load changes

- Understanding of design principles behind a scalable application

- Understanding of ES6/ES7 specifications

This is a hourly ONLY ! Do not ask for set amount ! As we will not work with anyone asking for that ! This is to work with head of development on a large project !

You will be constantly checked for progress and performances

There we will also set a budget not to go over our total send. Please be aware of this.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online