Đã hoàn thành

Write some coding in magento

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bay20softwareser với giá $118 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $120 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Write some coding in magento . We will discuss in chat.

Thank you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online