Write some software

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $450 - $3750 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Windows PHP Hacer ajustes de programación en una red social ya existente alojada en un servidor. Preferentemente freelancers de México.  Gracias

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online