Đã đóng

Writing code for MT4 EA file

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2442 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

We need a coder to update our present code we developed. The project entails adding some new features to our existing code we own and updating some of it as well. You must have expertise in MT4 Metatrader coding skills, as well as more than any other thing you MUST be extremely fluid in ENGLISH to be able to communicate with upper management. Communication skills must be extremely high in English in this regard. Ongoing projects are also available if the first trial one is completed with excellence and success. APPLY IMMEDIATELY.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online