Đã đóng

Xeon Phi Co Processor App

Dự án này đã được trao cho vrickson với giá $833 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I am looking for software developer that can create an application to run off a current program. The program currently is a point cloud processing tool. IT is heavily multi threaded on the primary cpu but can handle as many cores as a cpu can offer. I would like the application to offload the processing from the primary CPU to the Xeon Phi PCIE co-processor. The primary cpu will be a i7 and the operating system will be windows 10 x64.

Link to the Software we want to create the app for API and Documentation:

[url removed, login to view]

Link to the Xeon phi programming documentation

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online