Còn mở

You need to customization on JobBoard Wordpress Theme

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $136 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

Check the theme

[url removed, login to view]

What you want to do

1) The theme width will be in %. I want 95% or 90% of the screen.

2) After Find Job Search Box I need a Job Catagory Box (Like This)

[url removed, login to view]

3) Last part On Recent Jobs I need two column of recent post and remove the image of the company and remove the right slider. so 2 column fit properly :)

[url removed, login to view]

4) On Job list [job catagory] uses same 2 column use on the home page

and little more provide you later

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online