Đã đóng

Zapier Webhook Integration with CRM

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $205 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Background: My company uses Facebook lead ads (not a third party landing page) to generate leads. A web hook must be used in order to capture these leads in real time and post to my CRM (CRM is called leadspedia).

Zapier is a tool used to create the web hook. I have tested it and the lead info in integrated and works properly. I now need to have Zapier post the lead info to Leadspedia CRM. I have attached a screen shot of what is needed . I will provide all CRM posting info and will provide you my credentials to log in and access the CRM.

Summary:

I need the lead ad posting to Zapier webshook - the zapier webhook posting to leadspedia.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online