Còn mở

Zynga Texas Holdem Poker Clone

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $17578 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Hello there,

We want to have a game application.

Facebook will be zynga texas holdem poker copy. All features will be the same. In-game graphics can be changed, but basically the same.

At the same time we want the app to play android and iOS.

We want very realistic player bot for the first 6 months. We do not want the gaming tables to be empty.

We require technical support for 1 year.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online