Đã Đóng

Add custom icons to [login to view URL]

Hi i need to add custom icons to gauge bar, I just need a [url removed, login to view] help me

Thanks a ton in advance

Attached both image : work in [url removed, login to view] and What i [url removed, login to view]

Plus,Minus,CheckPlus,CheckMinus ......Like icons

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Charts, HTML5, Javascript, jQuery / Prototype, PHP

Xem nhiều hơn: http ironsummitmedia github io startbootstrap freelancer, bootstrap http ironsummitmedia github io startbootstrap freelancer, magento layout add custom js skin, add custom push pin js bing map, ajax add custom attribute product, add custom web forms joomla, pligg add custom field, add custom control, add custom field oscommerce, custom icons, custom icons virtuemart, add custom headers phpbb2, add custom search nucleus cms, add custom header phpbb, add custom theme gallery2, add custom markers drupal, wordpress add custom configuration fields

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Dindigul, India

ID dự án: #16588773

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.6