Đã đóng

add features to a laravel application

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $182 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

This work is to add features to a laravel application as below:

Add sorting logic to existing Forum

notification via mail for posts

Add emojis to posts

Available to discuss development, debugging, testing at least at extended work hours of 8AM to 9PM PST (pacific standard time).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online