Đang Thực Hiện

Adding Bar Code to invoice and packing slip

Needed to add a Bar Code to all invoice and packing slip documents for wholesale dept. so that shipping can scan order information

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: bar invoice, slip, php invoice, packing , invoice, code bar code, code scan, scan code, pending invoice, order scan, packing php, shipping scan, paypal packing slip invoice, invoice packing slip paypal, scan bar code, invoice code, code invoice, invoice add, shipping slip, professional invoice packing slip, packing slip, invoice slip, invoice packing slip design, invoice packing slip changed portrait landscape oscommerce, adding php code

Về Bên Thuê:
( 121 nhận xét ) Chatsworth, United States

Mã Dự Án: #1722768

6 freelancer đang chào giá trung bình $21/giờ cho công việc này

SoftEngineer

Hi, my bid, thx

$20 USD / hour
(252 Đánh Giá)
8.1
pentium10

Professional work from professionals!

$20 USD / hour
(217 Đánh Giá)
6.8
k1ng440

Hello sir, I am full time Web developer, i have experience for more than 7 years.

$20 USD / hour
(87 Đánh Giá)
6.4
mimranmughal

Please check pmb thank you

$16 USD / hour
(12 Đánh Giá)
4.6
Kashif927

Please check your inbox for detail....

$15 USD / hour
(8 Đánh Giá)
2.6
Pd7C18XAg

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / hour
(0 Đánh Giá)
0.0