Đã Hủy

Adjust oscommerce addon on osc v2.3.4

Hi, I use the mercadolivre oscommerce addon on online project, all on it works, but when I try to publish some product on mercadolivre, it returns error. I need someone freelancer to fix this.

Addon: https://apps.oscommerce.com/0uVbZ&api-mercado-livre

ML doc: [login to view URL]

Oscommerce version is 2.3.4.1 (latest)

Kĩ năng: Javascript, MySQL, OSCommerce, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: oscommerce addon install, oscommerce addon, oscommerce addon pdf, oscommerce addon transfer, 2008 top oscommerce addon, paypal express oscommerce addon, oscommerce addon bid, oscommerce addon custom shirt, howto install oscommerce addon, price update oscommerce addon, matc oscommerce addon, oscommerce addon charging extra fee, product listing oscommerce addon, list products oscommerce database, oscommerce online merchant v2 3.4, oscommerce online merchant v2 3.5, Upgrade oscommerce 2 3 1 to 2 3 4 Jobs

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Brasília, Brazil

ID dự án: #18231665

1 freelancer đang chào giá trung bình $111 cho công việc này

$111 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6