Đang Thực Hiện

Admin Modification ( Sanjay 2004 Only)

Sanjay 2004 only - As per spec and budget to tours website need card holder name added and extra credit card names

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: card admin, sanjay 2004, iws9000, admin modification, sanjay website, credit card modification modul, joomla admin panel modification, credit card modification, osc admin extra reports

Về Bên Thuê:
( 107 nhận xét ) London, Ireland

Mã Dự Án: #1720956

Đã trao cho:

sanjay2004

Ready to start.

$81 USD trong 1 ngày
(433 Đánh Giá)
9.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

Instantsolutions

WE HAVE EXPERINCED TEAM TO WORK ON YOUR PROJET.

$219 USD trong 5 ngày
(67 Đánh Giá)
6.2
YL17nKW5y

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0