Đã đóng

all photos resized and listing photos resized neatly

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £64 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

need some one to resize and rename all our listing photos. on our website via shopify bottom listings as well. making them neat and clean look.

possible to do this in 24hrs all photos must at the 480 by 480 pixels.

bottom pics must be neat and all same size. in order like any shop listing on the internet.

and all photos to be resized and put back on [url removed, login to view] OF ALL PICTURES EXCEPT HANNYS.

AT 480 X 480 PIXCELS RESOLUTION 72PIXCELS ALL PHOTOS EVERY SINGLE 1 MUST BE DONE AT THIS SIZE 480X480 PIXCELS RESOLUTION 72 PIXCELS .

[url removed, login to view] DESCRIPTION PHOTOS BOTTOM OF LISTINGS MUST BE 480X480 PIXCELS 72 RESOLUTION PIXCELS.

[url removed, login to view] PHOTOS MUST BE BE RENAMED FOR THE WEB ACCORDING TO WHATS IN THE IMAGE.

EXAMPLE DISTRESSED DENIM JEANS.

[url removed, login to view] TEXT MUST BE ADDED IN ACCORDING TO WHATS IN THE IMAGE. EG BLACK BOOTS. THIS NEEDS TO BE FOR THE SLIDE IMAGES AND FOR THE STATIC IMAGES IN THE PRODUCT DESCRIPTION.

[url removed, login to view] THE STATIC IMAGES THE ALT TEXT NEEDS TO ADDED IN BY GOING INTO THE CODE OF EACH LISTING DESCRIPTION AND MANUALLY ADDING IT IN.

[url removed, login to view] RESIZING ALL PHOTOS PLEASE PUT ALL BACK NICE AND NEATLY.

7. IF YOU CAN COPY AND SET ALL LISTING PHOTOS IN THIS ORDER EXAMPLE THE GYM DUFFLE BAG. ON OUR SITE .

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online