Đã Đóng

Hi bạn mình đang cần sửa giao diện về wordpress - open to bidding

Hi bạn mình đang cần sửa giao diện về wordpress

Kĩ năng: HTML, HTML5, JavaScript, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: giao, b v, ang

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7473956

5 freelancer chào giá trung bình$86 cho công việc này

Technospike

Hello, I have taken a detailed look at the job specifications. The job specs are 100% within my skill set. Please initiate an interview on Freelancer/skype for further discussion. For Graphic work Please check My Thêm

$185 USD trong 5 ngày
(49 Nhận xét)
5.6
babuocchan

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$100 USD trong 3 ngày
(14 Nhận xét)
3.7
suchandanbcet

Hi bro , How i going ? Please let me know what is your requirement . please come over chat for further discussion. i can do this . thank you .

$70 USD trong 3 ngày
(7 Nhận xét)
2.7
wfmd

...................................................................................................................................................................

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sugussugus

A proposal has not yet been provided

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
faustviii92

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$55 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0