Hi bạn mình đang có 1 dự án làm website wordpress clone lại giao diện của trang khác - open to bidding

Đã Đóng Đã đăng vào Apr 14, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi bạn mình đang có 1 dự án làm website wordpress clone lại giao diện của trang khác

Lập trình C++ HTML MySQL PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #7484083

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa May 21, 2015 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$99 cho công việc này

CodeWin

Mình từng làm hai dự án dùng WordPress. Bạn có thể nói rõ hơn yêu cầu được không?

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sikerlop

Please a.d.d Me S.k.y.p.e I.d---sikerlop05 for more discus ===============================================================

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
andytanphuc

A proposal has not yet been provided

$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0