Đã Đóng

API Development work Inventory Management

8 freelancer đang chào giá trung bình $616 cho công việc này

varun8211

Hello, please check PMB. Thanks!

$1000 USD trong 30 ngày
(20 Đánh Giá)
8.0
hamotig87

Please see PM.

$750 USD trong 0 ngày
(52 Đánh Giá)
7.0
arnab0143

--For Chris--

$400 USD trong 0 ngày
(83 Đánh Giá)
6.8
h114

Please have a look at the PMB.

$250 USD trong 5 ngày
(22 Đánh Giá)
6.0
ndgarg

Ready to start work right way.. Would you please provide more info. about the project..

$500 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
4.8
anjeko

Need more info. Regards Jerry

$750 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
4.5
padang

check PMB please

$500 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
4.3
indusoftsolution

Please check PMB

$275 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6
solosoftech

Please view PMB

$1000 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0