Đã Đóng

Api login c# php

Mình cần một bạn viết api login c# php bảo mật, không dễ bị crack

Kĩ năng: PHP, Lập trình C#, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Tra Vinh, Vietnam

ID dự án: #26840579

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

Diony87

Hi. I m very glad to see your posting job. Because this is an expert in developing automation tool web scraping and crawling. I have done many jobs on [login to view URL] and other grocery sites and car rent sites. I m very goo Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.9