Làm App cho cho mobile cho IOS và android cho app chấm công online qua QR , và quản trị chấm công, yêu cầu xin phép trễ, nghỉ công ty. Viết bằng ngôn ngữ mới react native.

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm App cho cho mobile cho IOS và android cho app chấm công online qua QR , và quản trị chấm công, yêu cầu xin phép trễ, nghỉ công ty. Viết bằng ngôn ngữ mới react native. Ưu tiên coder có kinh nghiệm và làm nhanh. Ko dành cho Junior coder .

PHP React Native Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #24761464

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$1400 cho công việc này

Alphawizz

Hello, I have gone through the details Making App for mobile for IOS and android for online timekeeping app via QR, and attendance management, Please open a chat window for more discussion I will share with you my pr Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
4.0
bkwebdesign

Hello from Viet Nam, Dự án này rất hay, mình muốn được tham gia và biết thêm thông tin rõ hơn về nó Thanks, Duy

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0