Còn mở

application payment integration

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹10473 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. I have created a application with html. I was someone to integrate magento payment gateway from a site to it. And a few small changes. A experienced coder needed

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online