Đã đóng

e-appraisal form

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $528 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Generate a electronic appraisal form, consists of different entry pages, with data entry mode:-

1) Auto fill data from database. Capable processing and ploting data.

2) Manual text entry with text simple text editor (option) and spelling check function

3) Attach photos (single or multiple with pre-defined collage layout selection) from define location with basic photo editor (option)

Features

1) Feature to save and resume upon interruption

2) Files management UI (Open, Save, Print, etc)

3) Convert the form into pdf format and generate a editable format for later edition

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online