Đã đóng

arduino nrf24l01

Dự án này đã nhận được 29 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $178 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

2 way communication uno to nano utilising nrf24l01

Code written to data log 4 x analog values on uno data logger shield. Ok

Wireless transmission from Uno to nano .all ok

Require 2 way communications to enable remote start & stop data logging.

Pushbutton #1 from nano commences logging file #1 at uno/logging shield. When logging, illuminate led #1 on nano. Press pushbutton #1 again, data logging stops, led extinguishes.

Repeat for pushbutton 2....log file #2.

Repeat for pushbutton 3....log file #3.

Existing sketches available for modification.

No time wasters please ,,,,

Reply only if you are Arduino expert.

This is super easy code / sketch for arduino hobbyist / tech

No payment in advance as i have been "conned" previously by people thinking they are more competent than they actually are and insisting payment for their failed efforts!!!

Genuine & sincere enquiry

Please r-establish my faith in "freelancer"

Definate ongoing programming relationship wanted !!!!!!!

Sincerely, Martin

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online