Đã đóng

auto ordering software for eBay from different sites (amazon,walmart,wayfair,vidaxl,etc.....)

Dự án này đã được trao cho RubyOnRail với giá $777 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

You can take an idea from this video

[url removed, login to view]

We need a software (bot) that can take the order details from an ebay order automatically and it will process the order on different sites.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online