Đang Thực Hiện

autosurf script enhancement

Please find attached document.

You are required to fix error with the cronjob and all details requirement ...set in the document attached

Your current project description is...

Please find attached document.

You are required to fix error with the cronjob and all details requirement ...set in the document attached

You are not allowed to resell the script.

as this is a private use script.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: fix-script, enhancement in, attached script, requirement document, enhancement php script, php script fix, php cronjob, fix error php script, find attached, cronjob php, autosurf php, script find, script error, php script document, autosurf php script, php autosurf script, script php autosurf, script autosurf, autosurf error, php autosurf

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) kuala lumpur, Malaysia

ID dự án: #37747

Được trao cho:

dcoder

As [login to view URL],Dcoder

$300 USD trong 21 ngày
(55 Đánh Giá)
7.0