Đã đóng

beat fingerprint biomatric

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹28472 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

We want to beat fingerprint bio-metrics. In office when someone is not available then how to make possible his/her attendance. Specially when all candidates fingerprint data is stored in head office server and there is no possibilities to change them.

If there is some possibilities by hardware or software. Is there some solvent by which we can duplicate someones fingerprint by his/her permission

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online