Đã đóng

blog website

Dự án này đã được trao cho Sacchiin với giá $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I'm opening a job for a fitness related blog.

I would like the blog to be styled similar to this site: [url removed, login to view]

I would like for it to be fully functional on WordPress and easy to use on the backend.

I will provide logos, color schemes and font choices.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online