Đã Hủy

bookmarklet project

I want to make site with bookmarking application like weheartit and similar

bookmarking site....

should be done in PHP and commented coding...

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: bookmarklet php, php coding project, bookmarking application, project mysql php, project management php, project control php, project cms php, easy project onhtml php, project playlist php clone

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1632776

3 freelancer đang chào giá trung bình $515 cho công việc này

appniasoft

please elaborate a little bit

$600 USD trong 20 ngày
(8 Đánh Giá)
3.8
linhvu2030

I can do it. Thanks and regards!

$500 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
datviet

Hello sir, I can do it for you. Please contact me.

$445 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0