Đã Đóng

BRASIL - Pessoas que têm Oi TV em suas casas - Repost - open to bidding

BRASIL - Pessoas que têm Oi TV (on demand) em suas casas

Gostaria de trabalhar com este projeto, pois tenho total disponibilidade de horarios!

Kĩ năng: AJAX, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Web Scraping

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

ID dự án: #16484816

2 freelancer đang chào giá trung bình R$339 cho công việc này

R$344 BRL trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
R$333 BRL trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0