Đang Thực Hiện

bug fix

need to fix one urgent task in our jobsite

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: bug fix, bug fix php, php fix bug, urgent bug, need bug, fix need, need fix php, fix bug php, task urgent, task php, php task, bug need, php jobsite

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NJ, United States

Mã Dự Án: #26953

Đã trao cho:

isource

it can be done

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

energycola

hi! im available right now...send me details pls

$70 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.6