Đã Đóng

Build me a custom payment gateway

Job Description:

I need a custom made payment gateway so my customers can pay with there Visa & Mastercard via my website. Is this possible?

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế đồ họa, Web Hosting, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Coventry, United Kingdom

ID dự án: #35362048